Održan sastanak Zaštitnika građana i direktora Agencije sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, Odbora za zdravstvo Narodne skupštine i Fonda za zdravstveno osiguranje

Vladimirci – Izbori za odbornike
26/06/2012
Čačak – Izbori za odbornike
26/06/2012

Održan sastanak Zaštitnika građana i direktora Agencije sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, Odbora za zdravstvo Narodne skupštine i Fonda za zdravstveno osiguranje

print
Na jučerašnjem sastanku kod Zaštitnika građana Saše Jankovića, ministarka zdravlja prof. Dr Slavica Đukić-Dejanović, predsednik Odbora za zdravstvo Narodne skupštine prof. Dr Dušan Milisavljević, direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje prof. Dr Momčilo Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić i republički ombudsman saglasili su se o sledećem:

1.Ispitivaće se, brzo, temeljno i sa posledicama, svaka informacija da bilo koji pojedinac snižava brzinu i kvalitet zdravstvenih usluga zbog nezadovoljstva visinom plate i ostalih primanja u skladu sa zakonom, ili da na bilo koji drugi način postupa nezakonito i neetično, na štetu pacijenata i ugleda cele profesije.
2.Zajednički tim stručne službe Zaštitnika građana, Zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja, Agencije za borbu protiv korupcije i Fonda za zdravstveno osiguranje posebno će proveriti istinitost tvrdnji dva lekara koji su zaštitniku građana prošle nedelje saopštili da je vreme reakcije na hitne kardiološke slučajeve u njihovoj državnoj zdravstvenoj ustanovi produženo na preko 3 časa, kao vid tihog bojkota zbog prekida nezakonitih isplata lekarima i drugom medicinskom osoblju u navodnom dopunskom radu. Oni su republičkom zaštitniku građana rekli i da su iz istog razloga značajno produžene liste čekanja na medicinske procedure koje su obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem. U toku kontrole biće proverena i organizacija posla i uslovi rada u toj i drugim hitnim medicinskim službama.
3.Ocenjeno je da je povećanje odgovornosti zdravstvenog menadžmenta za dobru organizaciju i stručan rad neophodnost na kojoj sa svojih appekata svi učesnici razgovora treba da daju doprinos.
4.Kvalitet i obim zdravstvenih usluga potrebno je unapređivati i kontrolisati.
5.Ocenjeno je da treba prilagođavati propise iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kojima se uređuje upućivanje osiguranih lica, a posebno dece, na lečenje u inostranstvo, uključujući i transplantaciju organa, u slučaju da se takve metode ne mogu obezbediti u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji u ovom momentu, i usklađivati ta prava sa prioritetima u zavisnosti od medicinskih indikacija svakog pojedinačnog pacijenta, kao i u skladu sa finansijskim mogućnostima RFZO i društva u celini. Navedenim pravnim aktima će se uređivati i pitanje ustanova u koje će se pacijenti upućivati i to na osnovu zaključivanja ugovora sa inostranim zdravstvenim ustanovama radi obezbeđivanja neophodne zdravstvene zaštite pod povoljnijim uslovima.
6. Nužno je obezbediti striktno poštovanje obaveze poslodavaca da uplaćuju propisane doprinose u Fond i razmotriti dodatne načine finansiranja Fonda. Neuplaćivanje doprinosa od strane pojedinaca predstavlja narušavanje sistema zdravstvenog osiguranja i dovodi do kontinuiranog nedostatka sredstava, čime se osiguranim licima uskraćuju zakonom utvrđena prava. Zadatak svih državnih organa i pojedinaca je da doprinesu većoj fiskalnoj disciplini radi obezbeđivanja zdravstvene zaštite najugroženijoj kategoriji građana.
7. Ministarstvo zdravlja će kontinuirano preduzimati mere za unapređivanje rada zdravstvenih ustanova u pogldedu transplantacije organa i razvijati međunarodnu saradnju u razmeni organa u ovoj oblasti. Svaki pojedinac i porodica odlukom o davalaštvu organa mogu znatno doprineti lečenju pacijenata kojima je transplantacija organa jedini način lečenja. Ministarstvo zdravlja će uključiti čitavo društvo u promociji dobrovoljnog davalaštva organa.