Održan onlajn okrugli sto na temu kontrole finansiranja političkih subjekata u vreme pandemije Kovid – 19

Saradnjom sa civilnim sektorom do veće transparentnosti rada državnih organa i bolje primene propisa
29/06/2021
Završena obuka o integrisanju rodne perspektive i kreiranju rodno odgovornih mera, aktivnosti i budžeta
08/07/2021

Održan onlajn okrugli sto na temu kontrole finansiranja političkih subjekata u vreme pandemije Kovid – 19

print
Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR) organizovala je jednodnevnu onlajn radionicu na temu kontrole finansiranja političkih subjekata u specifičnim i izazovnim okolnostima pandemije Korona virusa.
Stečena znanja i dobre prakse u ovoj oblasti izneli su predstavnici institucija iz Rumunije, Albanije, Litvanije i Poljske. Predstavnica Agencije govorila je o postignutim rezultatima i izazovima u izbornoj kampanji u 2020. godini, kao i o kontroli redovnog finansiranja političkih subjekata.
Iako su zakonske regulative i nadležnosti institucija učesnica različite, okrugli sto predstavljao je značajnu priliku da se razmene iskustva i primeri dobre prakse sa ciljem prevazilaženja izazova u kontroli finansiranja političkih subjekata u vreme pandemije.