Održan drugi seminar o jačanju integriteta institucija socijalne politike u Nišu

Studijska poseta antikorupcijskim institucijama Republike Slovačke
26/06/2019
Nacionalni strateški dijalog o nedozvoljenoj trgovini
03/07/2019

Održan drugi seminar o jačanju integriteta institucija socijalne politike u Nišu

print
 Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa organizacijama civilnog društva Romski centar za demokratiju iz Bujanovaca, Tri tačke iz Beograda i udruženjem RIME iz Zaječara dala je podršku stvaranju uslova za učešće i nadzor građana u vezi sa planovima integriteta lokalnih institucija sistema socijalne politike.

Predavač na drugom seminaru održanom u Nišu bila je i Dragana Krunić, šefica Odseka za planove integriteta i analizu rizika od korupcije u Agenciji. Aktivistkinje su stekle znanja da uoče odnos između nepravilnosti u radu lokalnih institucija nadležnih za porodično, partnersko nasilje i trgovinu ljudima i izrade odnosno sprovođenja plana integriteta.

Početkom 2019. godine, u konkurenciji od 203 predloga iz Srbije, Crne Gore i iz BiH, navedeni projekat aktivistkinje su odabrale kao jedan od 17 projekata za finansiranje, koji predviđa i formiranje mreže aktivistkinja za integritet institucija u sistemu socijalne politike sa područja centralne, južne i istočne Srbije.