Odluka o izboru posmatrača izborne kampanje za 2020.

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 79810000 – Usluge štampanja
21/02/2020
IFES obuka
26/02/2020

Odluka o izboru posmatrača izborne kampanje za 2020.

print
   Agencija za borbu protiv korupcije izabrala je ukupno 120 posmatrača za 2020. godinu od kojih je 33 koordinatora za gradove i opštine i 87 terenskih posmatrača. Određena su 24 rezervna, tako da Agencija ima ukupno 144 posmatrača izborne kampanje.
U skladu sa odredbama člana 7. Pravilnika o posmatračima izbornih kampanja, nadležna Komisija je nakon sprovedenog postupka za izbor kandidata, prema utvrđenim kriterijumima, sačinila konačnu rang listu kandidata za izbor terenskih posmatrača i koordinatora koju je predložila direktoru Agencije.
Direktor Agencije je ceneći rezultate kandidata po predloženoj i obrazloženoj konačnoj rang listi od strane Komisije, a imajući u vidu potrebe Agencije, izabrao one koji su u sprovedenom izbornom postupku ocenjeni najvišom ocenom i time pokazali da u potpunosti ispunjavaju kriterijume za izbor kandidata za posmatrače izborne kampanje.

Odluka o izboru posmatrača

Konačna lista kandidata