Одлука о избору посматрача изборне кампање за 2020.

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 79810000 – Услуге штампања
21/02/2020
IFES обука
26/02/2020

Одлука о избору посматрача изборне кампање за 2020.

print
   Агенција за борбу против корупције изабрала је укупно 120 посматрача за 2020. годину од којих је 33 координатора за градове и општине и 87 теренских посматрача. Одређена су 24 резервна, тако да Агенција има укупно 144 посматрача изборне кампање.
У складу са одредбама члана 7. Правилника о посматрачима изборних кампања, надлежна Комисија је након спроведеног поступка за избор кандидата, према утврђеним критеријумима, сачинила коначну ранг листу кандидата за избор теренских посматрача и координатора коју је предложила директору Агенције.
Директор Агенције је ценећи резултате кандидата по предложеној и образложеној коначној ранг листи од стране Комисије, а имајући у виду потребе Агенције, изабрао оне који су у спроведеном изборном поступку оцењени највишом оценом и тиме показали да у потпуности испуњавају критеријуме за избор кандидата за посматраче изборне кампање.

Одлука о избору посматрача

Коначна листа кандидата