Odluka o dodeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju pet projekta u oblasti borbe protiv korupcije

Usvojen izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije
13/07/2018
Izabran zamenik direktora Agencije
06/08/2018

Odluka o dodeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju pet projekta u oblasti borbe protiv korupcije

print
  Na osnovu konačne liste vrednovanja i rangiranja projekata koju je konkursna komisija utvrdila i uputila direktoru Agencije za borbu protiv korupcije doneta je odluka o dodeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju pet projekata u oblasti borbe protiv korupcije. Pet izabranih projekata koje će u narednih godinu dana sprovoditi: „Transparentnost Srbija”, „Bečejsko udruženje mladih”, „Centar za razvoj demokratskog društva Europolis”, „Centar za demokratske aktivnosti” i „Biro za društvena istraživanja” imaju za cilj da pomognu izabranim jedinicama lokalnih samouprava (JLS) da izrade lokalni antikorupcijski plan (LAP) i formiraju telo za praćenje njegovog sprovođenja u skladu sa Modelom Agencije, kao i da unaprede kadrovske kapacitete JLS za buduću samostalnu izradu i praćenje primene lokalnih javnih politika. 

Odluka o dodeli sredstava

Zapisnik 11.07.2018. godine

Zapisnik 04.07.2018. godine

Zapisnik 29.06.2018. godine

Zapisnik 25.06.2018. godine