Odeljenje za Strategiju i propise

krusevacsajt
Održan seminar „Jačanje individualnog i profesionalnog integriteta“ u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac
20/06/2013
milosidamir
Održana prezentacija rezultata istraživanja “Integritet zdravstvenih institucija iz perspektive korisnika njihovih usluga”
21/06/2013

Odeljenje za Strategiju i propise

print
Poslovi Odeljenja za Strategiju i propise imaju za cilj da se kroz saradnju sa državnim organima i njihovu koordinaciju otklone ključni uzroci koji dovode do korupcije. Državni organi su, pored ostalih subjekata, nosioci aktivnosti utvrđenih Akcionim planom kroz koje su konkretizovane preporuke iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Odeljenje vrši poslove nadzora nad sprovođenjem Strategije, Akcionog plana i sektorskih akcionih planova kroz analizu i davanje mišljenja u vezi sa njihovim sprovođenjem. Nalazi i preporuke koji se odnose na primenu ova dva dokumenta predstavljaju važan deo godišnjeg izveštaja koji Agencija podnosi Narodnoj skupštini.

Praćenje propisa i njihova analiza u pogledu usklađenosti i konzistentnosti sa stanovišta borbe protiv korupcije je takođe posao ovog Odeljenja.

Odeljenje je podeljeno na Grupu za praćenje Strategije i Grupu za analizu propisa.