Одељење за Стратегију и прописе

krusevacsajt
Одржан семинар „Јачање индивидуалног и професионалног интегритета“ у Регионалној привредној комори Крушевац
20/06/2013
milosidamir
Одржана презентација резултата истраживања “Интегритет здравствених институција из перспективе корисника њихових услуга”
21/06/2013

Одељење за Стратегију и прописе

print
Послови Одељења за Стратегију и прописе имају за циљ да се кроз сарадњу са државним органима и њихову координацију отклоне кључни узроци који доводе до корупције. Државни органи су, поред осталих субјеката, носиоци активности утврђених Акционим планом кроз које су конкретизоване препоруке из Националне стратегије за борбу против корупције. Одељење врши послове надзора над спровођењем Стратегије, Акционог плана и секторских акционих планова кроз анализу и давање мишљења у вези са њиховим спровођењем. Налази и препоруке који се односе на примену ова два документа представљају важан део годишњег извештаја који Агенција подноси Народној скупштини.

Праћење прописа и њихова анализа у погледу усклађености и конзистентности са становишта борбе против корупције је такође посао овог Одељења.

Одељење је подељено на Групу за праћење Стратегије и Групу за анализу прописа.