Odeljenje za kontrolu imovine funkcionera

Objavljen izveštaj o verifikaciji planova integriteta iz perspektive korisnika usluga i zaposlenih u lokalnim samoupravama
07/06/2013
IMG_0422
Partnerstvo države i civilnog društva u borbi protiv korupcije
13/06/2013

Odeljenje za kontrolu imovine funkcionera

print

U Odeljenju za kontrolu imovine funkcionera obavljaju se poslovi izrade predloga godišnjeg plana provere podataka, praćenja imovinskog stanja funkcionera i utvrđivanja razloga nesaglasnosti između podataka u izveštaju i stvarnog stanja odnosno utvrđivanja razloga nesaglasnosti između uvećane vrednosti imovine funkcionera i njegovih zakonitih i prijavljenih prihoda i o tome obaveštava organ, u kome funkcioner vrši javnu funkciju i druge nadležne organe.

Odeljenje za kontrolu imovine prati vanredno prijavljivanje imovine funkcionera, koje se odnosi na bitne promene, odnosno na imovinu čija vrednost prelazi iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, kao i vanredno prijavljivanje imovine funkcionera kojima je prestala javna funkcija, a koji podnose izveštaj o bitnim promenama u odnosu na podatke iz prethodno podnetog redovnog izveštaja, u naredne dve godine po prestanku javne funkcije.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Odeljenje vrši kontrolu prenosa upravljačkih prava na drugo fizičko ili pravno lice koje nije povezano lice, koje ih u svoje ime, a za račun funkcionera vrši do prestanka javne funkcije, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Tabelarni prikaz podnetih zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka koje je podnelo Odeljenje za kontrolu imovine funkcionera Sektora za operativne poslove


Godišnji plan kontrole Izveštaja o imovini i prihodima funkcionera za 2014. godinu

Godišnji plan kontrole Izveštaja o imovini i prihodima funkcionera za 2013. godinu