Odbijena žalba direktora KBC Bežanijska kosa i podneta inicijativa za njegovo razrešenje

Beograd – Izbori za odbornike
25/06/2012
Ljubovija – Izbori za odbornike
25/06/2012

Odbijena žalba direktora KBC Bežanijska kosa i podneta inicijativa za njegovo razrešenje

print

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije odbio je žalbu direktora KBC Bežanijska kosa, Vladimira Kovčina, na javnu meru preporuke za razrešenje sa mesta direktora koju je u prvom stepenu izrekla Agencija za borbu protiv korupcije. Istovremeno, Agencija je Skupštini grada Beograda podnela inicijativu za razrešenje Kovčina sa ove funkcije, a prema Zakonu o Agenciji, Skupština grada je dužna da nas izvesti o preduzetim merama povodom inicijative.

Podsećamo, Agencija za borbu protiv korupcije je 10. septembra 2012. godine izrekla Vladimiru Kovčinu meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa te funkcije. Mera je izrečena zbog toga što je Agencija utvrdila da je Kovčin, koristeći ovlašćenja koje ima u svojstvu direktora Kliničkog centra, omogućavao sebi da obavlja poslove Glavnog istraživača u tom Kliničkom centru, čime je pogodovao svojim privatnim interesima, jer je na ime izvršenja tih poslova stekao određenu imovinsku korist, kao i pogodnost da na naučnoistraživačkom planu napreduje, objavljujući što više naučnih radova u oblasti kliničkog ispitivanja lekova.