Од почетка примене Закона о спречавању корупције отворено 10.000 налога на Порталу за обуке

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Од почетка примене Закона о спречавању корупције отворено 10.000 налога на Порталу за обуке

print
Законом о спречавању корупције уведена је обавеза да сви органи јавне власти спроводе обуку у области спречавања корупције и јачања интегритета под називом „Етика и интегритет” и да извештавају Агенцију о њеном спровођењу.

Наведена обука је усмерена на јачање етичких стандарда понашања запослених у јавној управи, што представља основ за професионално обављање посла, стуб је доброг управљања и јачања поверења јавности у рад органа јавне власти.

Током пандемије корона вируса, обука на даљину „Етика и интегритет”, која је доступна на интернет презентацији Агенције, показала се као најефикаснији и најсигурнији начин за обуку запослених.

У протеклих годину дана отворено је 10.000 налога полазницима који су запослени у преко 200 различитих органа јавне власти.

Користимо ову прилику да подсетимо све колеге, одговорна лица у органима јавне власти, да благовремено отпочну процес спровођења обуке поштујући прописане рокове.

Све неопходне информације у вези са спровођењем обуке и извештавањем доступне су у Упутству за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета, Водичу за примену Програма и Упутства, као и у одговорима на најчешће постављена питања на интернет презентацији Агенције.