Povodom najave mesečnog ocenjivanja rada direktora javnih preduzeća

Demokratski savez Bugara DSB
12/10/2012
Godišnji izveštaj 2011. DSB
12/10/2012

Povodom najave mesečnog ocenjivanja rada direktora javnih preduzeća

print

Agencija za borbu protiv korupcije pozdravlja najavu usvajanja preciznih planova rada javnih preduzeća, koji će biti praćeni na mesečnom nivou i na osnovu kojih će rezultati rada njihovih direktora biti ocenjivani, a direktori, u slučaju loših rezultata, biti pozivani na odgovornost i sankcionisani. Pored toga što pružaju veće garancije uspešnosti poslovanja, planiranje i evaluacija rada, kao i odgovornost za upravljanje institucijom predstavljaju elemente koncepta „dobrog upravljanja“ koji je od velikog značaja za prevenciju korupcije i ostalih nepravilnosti i zloupotreba u fukcionisanju javnog sektora.

S druge strane, napominjemo da jedna od mera u Akcionom planu za sprovođenje nove Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, predviđa izmene Zakona o javnim preduzećima tako da se uvedu jasni i objektivni kriterijumi za izbor, razrešenje i način vrednovanja rada direktora na svim nivoima vlasti, kao i mehanizmi odgovornosti za dosledno sprovođenje ovih kriterijuma.

Konačno, ovaj korak ne treba da se zadrži samo na javnim preduzećima, već, ukoliko se dosledno sprovede, može predstavljati dobar početak uvođenja koncepta dobrog upravljanja i, samim tim, jačanja mehanizama za prevenciju korupcije u celom javnom sektoru u Srbiji.