Поводом најаве месечног оцењивања рада директора јавних предузећа

Демократски савез Бугара ДСБ
12/10/2012
Годишњи извештај 2011. ДСБ
12/10/2012

Поводом најаве месечног оцењивања рада директора јавних предузећа

print

Агенција за борбу против корупције поздравља најаву усвајања прецизних планова рада јавних предузећа, који ће бити праћени на месечном нивоу и на основу којих ће резултати рада њихових директора бити оцењивани, а директори, у случају лоших резултата, бити позивани на одговорност и санкционисани. Поред тога што пружају веће гаранције успешности пословања, планирање и евалуација рада, као и одговорност за управљање институцијом представљају елементе концепта „доброг управљања“ који је од великог значаја за превенцију корупције и осталих неправилности и злоупотреба у фукционисању јавног сектора.

С друге стране, напомињемо да једна од мера у Акционом плану за спровођење нове Националне стратегије за борбу против корупције, предвиђа измене Закона о јавним предузећима тако да се уведу јасни и објективни критеријуми за избор, разрешење и начин вредновања рада директора на свим нивоима власти, као и механизми одговорности за доследно спровођење ових критеријума.

Коначно, овај корак не треба да се задржи само на јавним предузећима, већ, уколико се доследно спроведе, може представљати добар почетак увођења концепта доброг управљања и, самим тим, јачања механизама за превенцију корупције у целом јавном сектору у Србији.