Obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta u organima javne vlasti

Prekršajne prijave zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
09/09/2020
Direktor Agencije na završnom Forumu OEBS
11/09/2020

Obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta u organima javne vlasti

print

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije je, na osnovu člana 99. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/19, 88/19) doneo Program obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta, kao i Uputstvo za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta („Službeni glasnik RS” br. 114/20).

Sprovođenje obuke ima za cilj da unapredi profesionalne standarde ponašanja zaposlenih u organima javne vlasti, osnaži etičku kulturu i prevenira nastanak koruptivnih oblika ponašanja.

Svi organi javne vlasti su dužni da sprovode obuku zaposlenih i rukovodilaca u skladu sa Programom i Uputstvom i da pismeno izveste Agenciju o njenom sprovođenju.

Za sve dodatne informacije u vezi sa primenom navedenih dokumenata možete se obratiti Odseku za edukacije, antikorupcijske planove i Strategiju putem imejla: edukacije@acas.rs ili telefona: 011/ 41 49 113.