Obuke o Metodologiji istraživanja i analize

Agencija za sprečavanje korupcije učestvovala je na OECD vebinaru
25/09/2020
Nove web forme obrazaca i sadržina obrazaca u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije
05/10/2020

Obuke o Metodologiji istraživanja i analize

print
U okviru USAID Projekta za odgovornu vlast organizovana je obuka o Metodologiji istraživanja i analize, kojoj su prisustvovali zaposleni Agencije za sprečavanje korupcije. Obuka je trajala dve nedelje od 21. septembra do 2. oktobra. Prva nedelje obuhvatila je grupne obuke 26 zaposlenih Agencije, dok su tokom druge nedelje učestvovali pojedinačni sektori Agencije i obrađivali teme usko vezane za njihove poslovne procese. Ekspertkinja Laurie Ekstrand je tokom dvonedeljne obuke  obradila teme o Metodologiji istraživanja i analize i povezala ih sa praktičnim primerima obrade podataka sa kojima se zaposleni svakodnevno susreću u okviru poslovnih aktivnosti .