Обавештење политичким субјектима
19/10/2021
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у служби Агенције
22/10/2021

Обука за лобисту

print
Директор Агенције за спречавање корупције Одлуком бр. 014-033-00-0066/21-11 од 30.09.2021. године одредио је одржавање Пете обуке за лобисту у 2021. години, у периоду од 28. до 29. октобра 2021. године.

Обука ће се одржати у просторијама Палате Србије, Булевар Михајла Пупина 2, Београд.

Подносиоцима захтева за похађање обуке за лобисту Агенција за спречавање корупције нарочито указује на то да ће се обука одржати уз поштовање мера заштите ради спречавања ширења COVID -19.

Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку http://www.acas.rs/awf/

Износ накнаде од 46.010 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на:

број жиро рачуна 840-31255845-68

прималац: Агенција за спречавање корупције

сврха: Обука за лобисту

Агенција за спречавање корупције указује да:

– Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем,

-након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Агенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.

Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.

Агенција ће накнадно објавити сатницу Програма обуке за лобисту.