Програм обуке „Етика и интегритет“ добио статус програма од јавног интереса
09/05/2022
Сарадња Агенције и Економског факултета
12/05/2022

Oбука за лобисту

print
Директор Агенције за спречавање корупције Одлуком бр. 014-033-00-0020/22-11 од  14.04.2022. године одредио је одржавање Друге обуке за лобисту у 2022. години, у периоду од  19. до 20. маја 2022. године.

Обука ће се одржати у просторијама Агенције за спречавање корупције, Царице Милице 1, Београд. 

Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку http://www.acas.rs/awf/

Износ накнаде од 46.010 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на:

број жиро рачуна  840-31255845-68

прималац: Агенција за спречавање корупције

сврха: Обука за лобисту

 

Агенција за спречавање корупције указује да:

 

– Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем,

– након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Агенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.

Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.

Агенција ће накнадно објавити сатницу Програма обуке за лобисту.