Sektor za kontrolu završio obuku iz oblasti kontrole finansijskih izveštaja

Puls Srbije
20/06/2012
Godišnji izveštaj 2011. Puls
20/06/2012

Sektor za kontrolu završio obuku iz oblasti kontrole finansijskih izveštaja

print

U organizaciji OEBS-a je u periodu od maja do kraja juna održano dvanaest celodnevnih predavanja za zaposlene u Sektoru kontrole, Agencije za borbu protiv korupcije. Glavni predavač bila je Miroslava Milenović, stalni sudski veštak za forenzično računovodstvo kao i brojni gostujući predavači – eksperti iz ove i srodnih oblasti.

Prvo predavanje odžano je 05. maja 2011. godine na teme: Poreska i finansijska analiza u Poreskoj policiji, predavači: Vesna Aleksić, pomoćnik direktora Poreske uprave Srbije i glavni inspektor Poreske policije i Dejan Simić, zamenik glavnog inspektora Poreske policije; Priprema finansijskog profila ličnosti uz rekapitulaciju prethodnih tema: analiza stila života i finansijska analiza, predavač Miroslava Milenović.

Drugo predavanje održano je 12. maja 2011. godine na teme: Metodologija sprovođenja finansijske istrage MUP-a, predavač Vlatko Božović, načelnik Jedinice za finansijske istrage MUP RS; Finansijski izveštaji političkih partija i Uobičajena mesta za skrivanje imovine, predavač Miroslava Milenović.

Treće predavanje održano je 19.maja 2011. godine na sledeće teme: Faze „pranja“ novca, zakonski okvir, baze podataka, analitika i obrada podataka, predavači: Jasmina Stevanović, načelnik Odeljenja za analitiku Uprave za sprečavanje „pranja“ novca; Radojko Srbljanović, načelnik Odeljenja sumnjivih transakcija Uprave za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu finansija.

Četvrto predavanje održano je 26. maja 2011. godine na sledeće teme: Offshore poslovanje, poreski rajevi, otvaranje računa fizičkih i pravnih lica u inostranstvu, predavač Miroslava Milenović.

Obukama su prisustvovali zaposleni Sektora za kontrolu, Agencije za borbu protiv korupcije. Predavanja iz oblasti finansijskih i poreskih istraga, formiranje poreskih baza, različitih načina „pranja“ novca, poreskih rajeva ostavljaju mogućnost boljeg razumevanja, efikasnijeg rada i saradnje sa nadležnim organima. Između ostalog ova obuka je značajna jer ukazuje na moguće načine koji Agenciji prilikom analize mogu da posluže za prepoznavanje slučajeva korupcije i utvrđuje mogućnost procesuiranja ovih slučajeva u MUP-u, Tužilaštvu, Upravi za sprečavanje pranja novca, Poreskoj upravi i drugim nadležnim organima.

Drugi deo praktične edukacije odvijao se u junu ove godine takođe u organizaciji OEBS-a i pod vodstvom gđe Miroslave Milenović. Rad je podrazumevao rešavanje i sagledavanje konkretnih načina i problema kako u kontroli finansijskih Izveštaja političkih stranaka (po starom Zakonu), odnosno za 2009. i 2010. godinu, tako i u kontroli Izveštaja o imovini i prihodima funkcionera za 2009. i 2010. godinu.

Set održanih obuka doprinosi efikasnoj borbi protiv korupcije, a naročito ide u susret primeni novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.