Сектор за контролу завршио обуку из области контроле финансијских извештаја

Пулс Србије
20/06/2012
Годишњи извештај 2011. Пулс
20/06/2012

Сектор за контролу завршио обуку из области контроле финансијских извештаја

print

У организацији ОЕБС-а je у периоду од маја до краја јуна одржанo дванаест целодневних предавања за запослене у Сектору контроле, Агенције за борбу против корупције. Главни предавач била је Мирослава Миленовић, стални судски вештак за форензично рачуноводство као и бројни гостујући предавачи – експерти из ове и сродних области.

Прво предавање оджано је 05. маја 2011. године на теме: Пореска и финансијска анализа у Пореској полицији, предавачи: Весна Алексић, помоћник директора Пореске управе Србије и главни инспектор Пореске полиције и Дејан Симић, заменик главног инспектора Пореске полиције; Припрема финансијског профила личности уз рекапитулацију претходних тема: анализа стила живота и финансијска анализа, предавач Мирослава Миленовић.

Друго предавање одржано је 12. маја 2011. године на теме: Методологија спровођења финансијске истраге МУП-а, предавач Влатко Божовић, начелник Јединице за финансијске истраге МУП РС; Финансијски извештаји политичких партија и Уобичајена места за скривање имовине, предавач Мирослава Миленовић.

Треће предавање одржано је 19.маја 2011. године на следеће теме: Фазе „прања“ новца, законски оквир, базе података, аналитика и обрада података, предавачи: Јасмина Стевановић, начелник Одељења за аналитику Управе за спречавање „прања“ новца; Радојко Србљановић, начелник Одељења сумњивих трансакција Управе за спречавање прања новца при Министарству финансија.

Четврто предавање одржано је 26. маја 2011. године на следеће теме: Оffshore пословање, порески рајеви, отварање рачуна физичких и правних лица у иностранству, предавач Мирослава Миленовић.

Обукама су присуствовали запослени Сектора за контролу, Агенције за борбу против корупције. Предавања из области финансијских и пореских истрага, формирање пореских база, различитих начина „прања“ новца, пореских рајева остављају могућност бољег разумевања, ефикаснијег рада и сарадње са надлежним органима. Између осталог ова обука је значајна јер указује на могуће начине који Агенцији приликом анализе могу да послуже за препознавање случајева корупције и утврђује могућност процесуирања ових случајева у МУП-у, Тужилаштву, Управи за спречавање прања новца, Пореској управи и другим надлежним органима.

Други део практичне едукације одвијао се у јуну ове године такође у организацији ОЕБС-а и под водством гђе Мирославе Миленовић. Рад је подразумевао решавање и сагледавање конкретних начина и проблема како у контроли финансијских Извештаја политичких странака (по старом Закону), односно за 2009. и 2010. годину, тако и у контроли Извештаја о имовини и приходима функционера за 2009. и 2010. годину.

Сет одржаних обука доприноси ефикасној борби против корупције, а нарочито иде у сусрет примени новог Закона о финансирању политичких активности.