Obuka posmatrača je redovna aktivnost Agencije

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za posmatrače izborne kampanje
28/02/2019
Javni poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku usluga nabavke modula softvera
06/03/2019

Obuka posmatrača je redovna aktivnost Agencije

print

Agencija za borbu protiv korupcije objavila je Javni poziv za izbor posmatrača izborne kampanje kako bi se pripremila da u skladu sa zakonskim ovlašćenjima obavi kontrolu aktivnosti političkih subjekata kada budu imali proglašene izborne liste.

Ovim Javnim pozivom formiraće se mreža posmatrača koji će biti angažovani tek u momentu raspisivanja izbora. Proces selekcije i obuke posmatrača može da traje nekoliko meseci, a detaljno je opisan u Pravilniku o izboru posmatrača (dostupno na: http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2019/02/Pravilnik-o-posmatra%C4%8Dima-izbornih-kampanja-1.pdf ).

Terenski posmatrači se angažuju za period od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora, dok se koordinatori angažuju za period od dana raspisivanja izbora do dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Za koju izbornu kampanju će biti angažovani, biće poznato kada nadležni organ donese odluku o rapisivanju izbora. Ovlašćenja, prava i obaveze terenskih posmatrača, odnosno koordinatora detaljno su opisani u članu 4, odnosno 5. Pravilnika o posmatračima izbornih kampanja.

Objavljivanje javnog poziva za izbor posmatrača je jedna od aktivnosti koje Agencija sprovodi u skladu sa svojim nadležnostima i potrebama. Agencija za borbu protiv korupcije birala je i ranije posmatrače a poslednji takav poziv objavila je 2016. godine.