Обука посматрача је редовна активност Агенције

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Обука посматрача је редовна активност Агенције

print

Агенција за борбу против корупције објавила је Јавни позив за избор посматрача изборне кампање како би се припремила да у складу са законским овлашћењима обави контролу активности политичких субјеката када буду имали проглашене изборне листе.

Oвим Јавним позивом формираће се мрежа посматрача који ће бити ангажовани тек у моменту расписивања избора. Процес селекције и обуке посматрача може да траје неколико месеци, а детаљно је описан у Правилнику о избору посматрача (доступно на: http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2019/02/Pravilnik-o-posmatra%C4%8Dima-izbornih-kampanja-1.pdf ).

Теренски посматрачи се ангажују за период од дана расписивања избора до дана одржавања избора, док се координатори ангажују за период од дана расписивања избора до дана проглашења коначних резултата избора. За коју изборну кампању ће бити ангажовани, биће познато када надлежни орган донесе oдлуку о раписивању избора. Овлашћења, права и обавезе теренских посматрача, односно координатора детаљно су описани у члану 4, односно 5. Правилника о посматрачима изборних кампања.

Објављивање јавног позива за избор посматрача je једна од активности које Агенција спроводи у складу са својим надлежностима и потребама. Агенција за борбу против корупције бирала је и раније посматраче а последњи такав позив објавила је 2016. године.