Обука посматрача изборних кампања у Нишу

Позив за подношење понуда зa Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи туристима
29/01/2020
Обавештење о спровођењу прве обуке за лобисте
31/01/2020

Обука посматрача изборних кампања у Нишу

print
Припрему за контролу изборне кампање Агенција за борбу против корупције спроводи низом обука будућих теренских посматрача, који ће непосредним посматрањем на терену прикупљати релевантне информације и податке у вези са активностима политичких субјеката у изборној кампањи и трошковима изборне кампање.
После Београда и Крагујевца обука је одржана у нишком Регионалном центру за едукације.
Представници Агенције су полазницима обуке пренели неопходна знања и искуства са претходних избора која ће помоћи да Агенција спроведе мониторинг на највишем нивоу.
Овај процес је нарочито важан у периоду изборних циклуса, када је динамика новчаних трансакција политичких субјеката на највишем нивоу.