Obuka posmatrača izbornih kampanja u Beogradu

Poziv na obuku za lobiste
15/01/2020
Podrška uspostavljanju etičke infrastrukture u javnoj upravi Republike Srbije
22/01/2020

Obuka posmatrača izbornih kampanja u Beogradu

print

U nastavku ciklusa obuka, predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije seminarom u Beogradu nastavili su sa edukacijom terenskih posmatrača i koordinatora. U naredna tri dana, od 20 do 22. januara 2020. godine, polaznici seminara dobiće sve neophodne informacije za ispravan postupak izveštavanja o utrošenim sredstvima koje politički subjekti koriste u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa.