Obrazac obaveštenja o primljenom poklonu

Obrazac za podnošenje predstavke


doc_small  Obrazac 1 – načelna podrška (Smernice za saradnju Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva)

doc_small  Obrazac 2 – saradnja (Smernice za saradnju Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva)

doc_small  Obrazac 3 – partnerstvo (Smernice za saradnju Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva)