Образац обавештења о примљеном поклону

Образац за подношење представке


doc_small  Образац 1 – начелна подршка (Смернице за сарадњу Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва)

doc_small  Образац 2 – сарадња (Смернице за сарадњу Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва)

doc_small  Образац 3 – партнерство (Смернице за сарадњу Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва)