Објављенa Статистичка анализа Каталога поклона примљених у 2021. години

Одржана радионица „Да ли је лобирање у Републици Србији почело?“
01/06/2022
Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе – град Београд
07/06/2022

Објављенa Статистичка анализа Каталога поклона примљених у 2021. години

print
Агенција за спречавање корупције je, у складу са Законом о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично тумачење, 94/21 и 14/22),  на својој интернет презентацији објавила Каталог поклона јавних функционера за 2021. годину. На основу података из Каталога поклона израђена је Статистичка анализа Каталога поклона примљених у 2021. години, која прати структуру Статистичке анализе из претходне године.

Новина у овој анализи односи се на родни аспект јавних функционера који су примили поклоне.