Objavljen Katalog poklona za 2018. godinu

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti, za usluge sistemske podrške IT sistemu
28/05/2019
Studenti iz Novog Pazara u poseti Agenciji
12/06/2019

Objavljen Katalog poklona za 2018. godinu

print

 

Agencija za borbu protiv korupcije objavila je na svojoj internet prezentaciji, http://www.acas.rs/pretraga-registra/ , u skladu sa odredbom čl. 41. st. 4. Zakona o Agenciji, Katalog poklona za prethodnu kalendarsku godinu.

Statistička analiza Kataloga poklona za 2018. godinu biće objavljena naknadno.