Objavljen izveštaj o verifikaciji planova integriteta iz perspektive korisnika usluga i zaposlenih u lokalnim samoupravama

Sektor za operativne poslove – Arhiva 2011.
27/06/2012
Odeljenje za kontrolu imovine funkcionera
28/06/2012

Objavljen izveštaj o verifikaciji planova integriteta iz perspektive korisnika usluga i zaposlenih u lokalnim samoupravama

print

Agencija za borbu protiv korupcije sprovela je verifikaciju planova integriteta u sistemu lokalne samouprave, kroz istraživanje iskustva i stavova korisnika usluga i zaposlenih u lokalnim samoupravama. Istraživanje je sprovedeno u periodu februar – april 2013. godine, na uzorku od 38 opština/gradskih opština i gradova. U uzorkovanim lokalnim samoupravama, intervjuisano je ukupno 1.592 korisnika usluga lokalne samouprave, kao i 933 zaposlena službenika u ovom tipu organa javne vlasti.
Cilj na ovaj način sprovedene verifikacije planova integriteta je da se iz ugla korisnika usluga i zaposlenih sagleda obim i intenzitet rizika na korupciju i druge nepravilnosti u radu u okviru organa lokalne uprave.

Izveštaj o sistemu lokalne samouprave