Објављен извештај о верификацији планова интегритета из перспективе корисника услуга и запослених у локалним самоуправама

Сектор за оперативне послове – Архива 2011.
27/06/2012
Одељење за контролу имовине функционера
28/06/2012

Објављен извештај о верификацији планова интегритета из перспективе корисника услуга и запослених у локалним самоуправама

print

Агенција за борбу против корупције спровела је верификацију планова интегритета у систему локалне самоуправе, кроз истраживање искуства и ставова корисника услуга и запослених у локалним самоуправама. Истраживање је спроведено у периоду фебруар – април 2013. године, на узорку од 38 општина/градских општина и градова. У узоркованим локалним самоуправама, интервјуисано је укупно 1.592 корисника услуга локалне самоуправе, као и 933 запослена службеника у овом типу органа јавне власти.
Циљ на овај начин спроведене верификације планова интегритета је да се из угла корисника услуга и запослених сагледа обим и интензитет ризика на корупцију и друге неправилности у раду у оквиру органа локалне управе.

Извештај о систему локалне самоуправе