Objavljen Drugi izveštaj o usklađenosti sa preporukama GRECO

Održan prvi vebinar namenjen predstavnicima jedinica lokalne samouprave „Novine u Zakonu o sprečavanju korupcije“
25/11/2020
Vodič za primenu Programa obuke i Uputstva za obuku u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta
27/11/2020

Objavljen Drugi izveštaj o usklađenosti sa preporukama GRECO

print

Dve preporuke Grupe država protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO) su ispunjene, 10 delimično ispunjeno i jedna nije ispunjena, nalaz je danas objavljenog Drugog izveštaja GRECO o usklađenosti za Republiku Srbiju u Četvrtom krugu evaluacije, koji obuhvata sprečavanje korupcije u odnosu na poslanike, sudije i tužioce.

Izveštaj je usvojen na plenarnom zasedanju GRECO, koje je održano u oktobru 2020. godine, a ispunjene preporuke odnose se na Zakon o lobiranju, kao i jačanje uloge Agencije za sprečavanje korupcije u sprečavanju korupcije te sprečavanju i rešavanju sukoba interesa poslanika, sudija i tužilaca.

U odnosu na Prelazni izveštaj, koji je usvojen u martu 2019. godine, Republika Srbija beleži napredak, imajući u vidu da je tada konstatovano da je od 13 preporuka delimično ispunjeno 10, dok tri preporuke nisu bile ispunjene.

Kako se navodi u Drugom izveštaju o usklađenosti, GRECO priznaje napore, koje su institucije u Republici Srbiji preduzele u odnosu na Prelazni izveštaj i konstatuje da nekoliko preporuka ne mogu biti u potpunosti ispunjene, imajući u vidu da je za njihovo ispunjavanje neophodna promena Ustava.

Izveštaj o evaluaciji za Četvrti krug usvojen je 2015. godine. Na GRECO zasedanju 2017. godine usvojen je Izveštaj o usklađenosti, kada je konstatovano da je delimično ispunjeno sedam, a da šest preporuka nije ispunjeno. Prelazni izveštaj o usklađenosti usvojen je 2019. godine, kada je ocenjeno da je delimično ispunjeno 10, dok tri preporuke nisu ispunjene. Drugi izveštaj o usklađenosti usvojen je 2020. godine, kada je konstatovano da su dve preporuke ispunjene, 10 delimično ispunjeno, a jedna nije ispunjena.

Preporuke GRECO tiču se, između ostalog, transparentnosti zakonodavnog procesa, kodeksa ponašanja poslanika, izbora i položaja sudija i tužilaca, promena u sastavu i načinu izbora Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, kao i položaja i nadležnosti Agencije za sprečavanje korupcije.

O novim informacijama o ispunjenosti preporuka Republika Srbija treba da izvesti GRECO do 31. oktobra 2021. godine.

Drugi izveštaj o usklađenosti na srpskom jeziku možete videti ovde, a izveštaj na engleskom jeziku ovde .

Svi izveštaji za Četvrti krug evaluacije dostupni su ovde.