Објављен Други извештај о усклађености са препорукама GRECO

Одржан први вебинар намењен представницима јединица локалне самоуправе „Новине у Закону о спречавању корупције“
25/11/2020
Водич за примену Програма обуке и Упутства за обуку у области спречавања корупције и јачања интегритета
27/11/2020

Објављен Други извештај о усклађености са препорукама GRECO

print

Две препоруке Групе држава против корупције Савета Европе (GRECO) су испуњене, 10 делимично испуњено и једна није испуњена, налаз је данас објављеног Другог извештаја GRECO о усклађености за Републику Србију у Четвртом кругу евалуације, који обухвата спречавање корупције у односу на посланике, судије и тужиоце.

Извештај је усвојен на пленарном заседању GRECO, које је одржано у октобру 2020. године, а испуњене препоруке односе се на Закон о лобирању, као и јачање улоге Агенције за спречавање корупције у спречавању корупције те спречавању и решавању сукоба интереса посланика, судија и тужилаца.

У односу на Прелазни извештај, који је усвојен у марту 2019. године, Република Србија бележи напредак, имајући у виду да је тада констатовано да је од 13 препорука делимично испуњено 10, док три препоруке нису биле испуњене.

Како се наводи у Другом извештају о усклађености, GRECO признаје напоре, које су институције у Републици Србији предузеле у односу на Прелазни извештај и констатује да неколико препорука не могу бити у потпуности испуњене, имајући у виду да је за њихово испуњавање неопходна промена Устава.

Извештај о евалуацији за Четврти круг усвојен је 2015. године. На GRECO заседању 2017. године усвојен је Извештај о усклађености, када је констатовано да је делимично испуњено седам, а да шест препорука није испуњено. Прелазни извештај о усклађености усвојен је 2019. године, када је оцењено да је делимично испуњено 10, док три препоруке нису испуњене. Други извештај о усклађености усвојен је 2020. године, када је констатовано да су две препоруке испуњене, 10 делимично испуњено, а једна није испуњена.

Препоруке GRECO тичу се, између осталог, транспарентности законодавног процеса, кодекса понашања посланика, избора и положаја судија и тужилаца, промена у саставу и начину избора Високог савета судства и Државног већа тужилаца, као и положаја и надлежности Агенције за спречавање корупције.

О новим информацијама о испуњености препорука Република Србија треба да извести GRECO до 31. октобра 2021. године.

Други извештај о усклађености на српском језику можете видети овде, а извештај на енглеском језику овде .

Сви извештаји за Четврти круг евалуације доступни су овде.