Obeležavanje završetka USAID Projekta za odgovornu vlast

Agencija uspešno završila predsedavanje Mrežom institucija za sprečavanje korupcije
13/01/2022
Podsetnik za ustanove o obavezi pohađanja obuke o etici i integritetu
24/01/2022

Obeležavanje završetka USAID Projekta za odgovornu vlast

print
Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić učestvovao je sa saradnicima na onlajn događaju povodom obeležavanja završetka USAID Projekta za odgovornu vlast (USAID GAI).
Reč je o četvorogodišnjem projektu, vrednom 8,5 miliona dolara, čija realizacija je započela u februaru 2018. godine, sa ciljem unapređenja odgovornosti vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou.
Agencija za sprečavanje korupcije bila je jedan od ključnih partnera na projektu.
Strateško i operativno planiranje, osnaživanje saradnje sa prekršajnim sudovima i tužilaštvima, jačanje analitičkih i istraživačkih kapaciteta, izrada modela akata za sprovođenje mera iz plana integriteta, kreiranje Metodologije za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana, izrada Metodologije za analizu izveštaja o imovini i prihodima javnih funkcionera u postupku provere sa pratećim obukama, sprovođenje aktivnosti predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23, među kojima je i izrada Priručnika za prepoznavanje i upravljanje situacijama sukoba interesa i nespojivosti funkcija, neke su od aktivnosti, koje su u proteklim godinama podržane posredstvom ovog projekta.
Film o projektu dostupan je na ovom linku