Obaveza vanredne prijave imovine – podsetnik za funkcionere

Obaveštenje
24/12/2019
Saopštenje za javnost
14/01/2020

Obaveza vanredne prijave imovine – podsetnik za funkcionere

print
Agencija za borbu protiv korupcije podseća funkcionere da su dužni da podnesu izveštaj o imovini i prihodima (u daljem tekstu: Izveštaj) najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.
Podsećamo da je i funkcioner, kome je prestala javna funkcija, dužan da podnese Izveštaj o bitnim promenama jednom godišnje i u naredne dve godine po prestanku javne funkcije.
Bitnom promenom smatra se svaka promena podataka iz Izveštaja, koja se odnosi na imovinu, čija vrednost prelazi iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji.
Nakon što Republički zavod za statistiku utvrdi tačan iznos godišnje prosečne neto zarade u 2019. godini u Republici Srbiji, podatak o tome biće objavljen i na internet prezentaciji Agencije.
Iznos godišnje prosečne zarada bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za 2018. godinu iznosio je 595.800,00 dinara, prema Podacima o prosečnoj godišnjoj zaradi i prosečnoj godišnjoj zaradi bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za 2018. godinu ( „Sl. glasnik RS“ br. 13/19) od 28.02.2019. godine.