Обавеза ванредне пријаве имовине – подсетник за функционере

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Обавеза ванредне пријаве имовине – подсетник за функционере

print
Агенција за борбу против корупције подсећа функционере да су дужни да поднесу извештај о имовини и приходима (у даљем тексту: Извештај) најкасније до 31. јануара текуће године са стањем на дан 31. децембра претходне године, уколико је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог Извештаја.
Подсећамо да је и функционер, коме је престала јавна функција, дужан да поднесе Извештај о битним променама једном годишње и у наредне две године по престанку јавне функције.
Битном променом сматра се свака промена података из Извештаја, која се односи на имовину, чија вредност прелази износ годишње просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији.
Након што Републички завод за статистику утврди тачан износ годишњe просечнe нето зарадe у 2019. години у Републици Србији, податак о томе биће објављен и на интернет презентацији Агенције.
Износ годишње просечне зарада без пореза и доприноса у Републици Србији за 2018. годину износио је 595.800,00 динара, према Подацима о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2018. годину ( „Сл. гласник РС“ бр. 13/19) од 28.02.2019. године.