Obaveza prijave imovine i prihoda – podsetnik za funkcionere

Završetak Tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije”
16/01/2019
Nastavljen ciklus obuka „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“
29/01/2019

Obaveza prijave imovine i prihoda – podsetnik za funkcionere

print
Agencija za borbu protiv korupcije podseća funkcionere da su dužni da podnesu izveštaj o imovini i prihodima (u daljem tekstu: Izveštaj) najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.

Podsećamo da je i funkcioner, kome je prestala javna funkcija, dužan da podnese Izveštaj o bitnim promenama jednom godišnje i u naredne dve godine po prestanku javne funkcije.

Bitnom promenom smatra se svaka promena podataka iz Izveštaja, koja se odnosi na imovinu, čija vrednost prelazi iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji.

Iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji približno iznosi oko 4.500 evra.

Nakon što Republički zavod za statistiku utvrdi tačan iznos godišnje prosečne neto zarade u 2018. godini u Republici Srbiji, podatak o tome biće objavljen i na internet prezentaciji Agencije.