Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе Мајданпек и Књажевац

Друго овогодишње пленарно заседање Мреже институција за спречавање корупције
12/05/2022
Израђен први Извештај о праћењу спровођења Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика
19/05/2022

Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе Мајданпек и Књажевац

print
Агенција за спречавање корупције подсећа све политичке субјекте који су учествовали у изборној кампањи за изборе који су одржани 3. априла 2022. године, да сагласно одредби члана 29. Закона о финансирању политичких активности, имају обавезу да Агенцији поднесу коначни извештај о трошковима изборне кампање у року од 30 дана од дана објављивања укупног извештаја о резултатима избора.

Рок за достављање извештаја о трошковима изборне кампање за изборе одборника у скупштину општине Књажевац истиче 19. маја 2022. године и за изборе за одборнике у скупштину општине Мајданпек истиче 20. маја 2022. године.

Политички субјекти су дужни да извештај поднесу у електронској и писаној форми, на обрасцу који је прописан Правилником о евиденцијама и извештајима политичког субјекта.

За недостављање коначног извештаја о трошковима изборне кампање прописана је прекршајна одговорност за политичку странку и одговорно лице у политичкој странци или другом политичком субјекту.