Obaveza podnošenja konačnih izveštaja o troškovima izborne kampanje za lokalne izbore grad Bor

Obaveza podnošenja konačnih izveštaja o troškovima izborne kampanje za lokalne izbore
06/05/2022
Program obuke „Etika i integritet“ dobio status programa od javnog interesa
09/05/2022

Obaveza podnošenja konačnih izveštaja o troškovima izborne kampanje za lokalne izbore grad Bor

print
Agencija za sprečavanje korupcije podseća sve političke subjekte koji su učestvovali u izbornoj kampanji za izbore odbornika Skupštine grada Bora, koji su održani 3. aprila 2022. godine, da saglasno odredbi člana 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, imaju obavezu da Agenciji podnesu konačni izveštaj o troškovima izborne kampanje u roku od 30 dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora.

Rok za dostavljanje izveštaja o troškovima izborne kampanje za izbore za odbornike u Skupštini grada Bora ističe 12. maja 2022. godine.

Politički subjekti su dužni da izveštaj podnesu u elektronskoj i pisanoj formi, na obrascu koji je propisan Pravilnikom o evidencijama i izveštajima političkog subjekta.

Za nedostavljanje konačnog izveštaja o troškovima izborne kampanje propisana je prekršajna odgovornost za političku stranku i odgovorno lice u političkoj stranci ili drugom političkom subjektu.