Обавеза о извештавању о раду лобиста и правних лица која обављају лобирање

Народна скупштина о Извештају Агенције
30/12/2021
Агенција успешно завршила председавање Мрежом институција за спречавање корупције
13/01/2022

Обавеза о извештавању о раду лобиста и правних лица која обављају лобирање

print
Агенција за спречавање корупције подсећа лобисте и правна лица која обављају лобирање на законску обавезу прописану одредбама чл. 31. Закона о лобирању (“Службени гласник РС”, бр. 87/18 и 86/19-др. закон) да најкасније до 31.01.2022. године доставе писмени извештај о раду за претходну годину.

Лобисти и правна лица која обављају лобирање потребно је, пре свега, електронски путем веб форме да поднесу извештај о раду на обрасцу који је Агенција објавила на својој интернет презентацији http://www.acas.rs/awf/, и након подношења у електронској форми и добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампан и потписан извештај о раду, доставе Агенцији непосредно или препорученом поштанском пошиљком, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.

Агенција истовремено указује да сагласно одредби чл. 32. Закона о лобирању којим су прописани обавезни елементи извештаја о раду, поред осталог, подаци о кориснику лобирања у извештајном периоду, подаци о лобираним лицима у наведеном периоду, као и предмет лобирања, извештаје о раду не достављају лобисти и правна лица која обављају лобирање, под условом, да у 2021. години нису започели лобирање.