Obaveza dostavljanja evidencije poklona javnih funkcionera do 01. marta 2021.godine

Danas i sutra Prva obuka za lobistu u 2021. godini
17/02/2021
Završna konferencija IPA 2013 projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“
18/02/2021

Obaveza dostavljanja evidencije poklona javnih funkcionera do 01. marta 2021.godine

print

Organi javne vlasti, koji su u obavezi da vode evidenciju o poklonima, dužni su da, najkasnije do 01.03.2021. godine, Agenciji dostave evidencije poklona javnih funkcionera za 2020. godinu.

Obrazac evidencije poklona podnosi se u veb formi, pristupanjem sistemu preko veb linka koji vodi do pristupne stranice za registraciju i prijavljivanje na sistem, a koji se nalazi na internet prezentaciji Agencije u polju WEB FORME OBRAZACA http://www.acas.rs/awf/.

Uputstvo za podnošenje obrazaca u web formi nalazi se na linku http://www.acas.rs/uputstva-i-smernice/.

Nakon elektronske prijave, popunjavanja obrasca i dobijanja programski generisane šifre potrebno je da se obrazac u štampanoj formi pečatira, potpiše od strane odgovornog lica, i odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana dobijanja programski generisane šifre, pošalje na adresu Agencije za sprečavanje korupcije, ulica Carice Milice 1, 11000 Beograd.

Agencija istovremeno ukazuje da je objavila statističku analizu Katalog poklona primljenih u 2019. godinu, koja broji 681 poklon.

U 2020. godini, poklone primljene u toku 2019. godine, prijavilo je 40 organa. Najčešći pokloni u 2019. godini su: slike, pića, knjige, suveniri, tanjiri, umetnine, plakete. Najviše poklona prijavili su: Generalni sekretarijat predsednika Republike (121), Narodna skupština RS (67), Ministarstvo odbrane (66), Vojnoobaveštajna agencija (43), Vlada RS (35). Reč je o institucijama koje su i prethodnih godina prijavile najviše primljenih poklona, i za koje se može reći da su najažurnije u pogledu ispunjavanja ove obaveze.

Vrednost poklona koji su funkcioneri primili kreće se od 0,00 dinara do 1.200.000,00 dinara. Najskuplji poklon iznosio je 1.200.000,00 dinara. Reč je o bakarnoj bisti Dostojevskog, delu ruskog vajara Grigorija Viktoroviča Potockog koje je prijavilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Posmatrajući raspodelu poklona po državama, najveći broj poklona u 2019. godini je iz Srbije (204), zatim slede pokloni iz Kine (71), Rusije (39), BiH (27), Belorusije (18), itd. U 69 slučaja država iz koje je poklonodavac je nepoznata jer organ u svojoj evidenciji nije naveo taj podatak.