Obaveza dostavljanja evidencija o poklonima funkcionera

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 79710000 – Usluge obezbeđenja
11/02/2020
Regionalna konferencija o saradnji sa civilnim društvom i medijima
14/02/2020

Obaveza dostavljanja evidencija o poklonima funkcionera

print

Agencija za borbu protiv korupcije podseća državne i druge organe, organizacije i javne službe da su obavezni da Agenciji dostave evidencije o poklonima funkcionera za 2019. godinu, najkasnije do 01.03.2020. godine. Obrazac navedene evidencije preuzimate na internet prezentaciji Agencije (www.acas.rs) pod nazivom: „Obrazac kataloga poklona“, koji je potrebno da popunite na način kako je predviđeno u Uputstvu za popunjavanje formulara izveštaja o funkciji i poklonima, a koje možete preuzeti na sajtu Agencije u baneru Uputstva i smernice  (http://www.acas.rs/%d1%83%d0%bf%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b5/).
Agencija istovremeno ukazuje da je objavila statističku analizu Katalog poklona za 2018. godinu, koja broji 668 poklona, a koju možete preuzete na sajtu Agencije (link).
Najčešći pokloni u 2018. godini su: knjige, slike, fotografije, suveniri, plakete, vina i druga alkoholna pića. Najveći broj poklona su protokolarni pokloni. Najviše poklona prijavili su: Generalni sekretarijat predsednika Republike, Ministarstvo odbrane, Vlada RS, Univerzitet u Novom Sadu i Narodna skupština RS.

U 2019. godini, poklone primljene u toku 2018. godini, prijavilo je 37 organa. Predsednik Republike Srbije je primio i prijavio najveći broj poklona (128), zatim Ministarstvo odbrane (65), Vlada RS (50), Univerzitet u Novom Sadu (40), itd. Reč je o institucijama koje su i prethodnih godina prijavile najviše primljenih poklona, i za koje se može reći da su najažurnije u pogledu ispunjavanja ove obaveze. Vrednost poklona koji su funkcioneri primili kreće se od 150,00 dinara do 363.510,00 dinara. Najskuplji poklon iznosio je 363.510,00 dinara, ali reč je o 14 računara koje je organ, odnosno, Osma beogradska gimnazija evidentirala i prijavila Agenciji kao jedan poklon. Posmatrajući raspodelu poklona po državama, najveći broj poklona u 2018. godini je iz Srbije (193), zatim slede pokloni iz Kine (71), Rusije (35), Belorusije (28), BIH (25), UAE (25), itd. U 31 slučaju država iz koje je poklonodavac je nepoznata jer organ u svojoj evidenciji nije naveo taj podatak.