Обавеза достављања евиденција о поклонима функционера

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 79710000 – Услуге обезбеђења
11/02/2020
Регионална конференција о сарадњи са цивилним друштвом и медијима
14/02/2020

Обавеза достављања евиденција о поклонима функционера

print

Агенција за борбу против корупције подсећа државне и друге органе, организације и јавне службе да су обавезни да Агенцији доставе евиденције о поклонима функционера за 2019. годину, најкасније до 01.03.2020. године. Образац наведене евиденције преузимате на интернет презентацији Агенције (www.acas.rs) под називом: „Образац каталога поклона“, који је потребно да попуните на начин како је предвиђено у Упутству за попуњавање формулара извештаја о функцији и поклонима, а које можете преузети на сајту Агенције у банеру Упутства и смернице  (http://www.acas.rs/%d1%83%d0%bf%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b5/).
Агенција истовремено указује да је објавила статистичку анализу Каталог поклона за 2018. годину, која броји 668 поклона, а коју можете преузете на сајту Агенције (линк).
Најчешћи поклони у 2018. години су: књиге, слике, фотографије, сувенири, плакете, вина и друга алкохолна пића. Највећи број поклона су протоколарни поклони. Највише поклона пријавили су: Генерални секретаријат председника Републике, Министарство одбране, Влада РС, Универзитет у Новом Саду и Народна скупштина РС.

У 2019. години, поклоне примљене у току 2018. години, пријавило је 37 органа. Председник Републике Србије је примио и пријавио највећи број поклона (128), затим Министарство одбране (65), Влада РС (50), Универзитет у Новом Саду (40), итд. Реч је о институцијама које су и претходних година пријавиле највише примљених поклона, и за које се може рећи да су најажурније у погледу испуњавања ове обавезе. Вредност поклона који су функционери примили креће се од 150,00 динара до 363.510,00 динара. Најскупљи поклон износио је 363.510,00 динара, али реч је о 14 рачунара које је орган, односно, Осма београдска гимназија евидентирала и пријавила Агенцији као један поклон. Посматрајући расподелу поклона по државама, највећи број поклона у 2018. години је из Србије (193), затим следе поклони из Кине (71), Русије (35), Белорусије (28), БИХ (25), УАЕ (25), итд. У 31 случају држава из које је поклонодавац је непозната јер орган у својој евиденцији није навео тај податак.