Obaveza dostavljanja evidencija o poklonima funkcionera – podsetnik

Ambasador Nemačke u poseti Agenciji
13/02/2019
Tužba protiv rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja
20/02/2019

Obaveza dostavljanja evidencija o poklonima funkcionera – podsetnik

print

Agencija za borbu protiv korupcije podseća državne i druge organe, organizacije i javne službe da su obavezni da Agenciji dostave evidencije o poklonima funkcionera za prethodnu kalendarsku godinu, najkasnije do 01.03.2019. godine.

Obrazac navedene evidencije dostupan je na internet prezentaciji Agencije (www.acas.rs) pod nazivom: „Obrazac kataloga poklona“, koji je potrebno popuniti na način kako je predviđeno u Uputstvu za popunjavanje formulara izveštaja o funkciji i poklonima, a koje možete preuzeti na sajtu Agencije u baneru Uputstva i smernice.