Obaveštenje za radne grupe u ministarstvima (Plan integriteta)

Mišljenja o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i radne verzije Zakona o posredovanju u rešavanja sporova
20/09/2013
Zašto je „pao“ Predrag Marković?
23/09/2013

Obaveštenje za radne grupe u ministarstvima (Plan integriteta)

print

Ukoliko je stupanjem na snagu Zakona o ministarstvima (26.07.2012. god.), zbog ukidanja, spajanja ili razdvajanja pojedinih ministarstava, došlo do izmene u sastavu radne grupe za izradu plana integriteta potrebno je doneti odluku o izmeni postojeće odluke. Ako je promenjen samo naziv ministarstva tada nije potrebno menjati već donetu odluku. Ministarstva koja su novoformirana doneće Odluku o imenovanju radne grupe za izradu plana integriteta i dostaviti je Agenciji.