Обавештење за радне групе у министарствима (План интегритета)

Мишљења о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о високом образовању и радне верзије Закона о посредовању у решавања спорова
20/09/2013
Зашто је „пао“ Предраг Марковић?
23/09/2013

Обавештење за радне групе у министарствима (План интегритета)

print

Уколико је ступањем на снагу Закона о министарствима (26.07.2012. год.), због укидања, спајања или раздвајања појединих министарставa, дошло до измене у саставу раднe групe за израду плана интегритета потребно је донети одлуку о измени постојеће одлуке. Ако је промењен само назив министарства тада није потребно мењати већ донету одлуку. Министарства која су новоформирана донеће Одлуку о именовању радне групе за израду плана интегритета и доставити је Агенцији.