Obaveštenje za političke subjekte

Obaveštenje o upisu u Registar lobista i Registar pravnih lica koja obavljaju lobiranje
05/03/2020
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 85100000 – Usluge zdravstvene zaštite
12/03/2020

Obaveštenje za političke subjekte

print
Obaveštavaju se politički subjekti da će od 15. marta 2020. godine, zbog puštanja u rad novog aplikacionog softvera, biti izmenjen način podnošenja godišnjih finansijskih izveštaja (I1) i izveštaja o troškovima izbornih kampanja (I2), sa propisanom pratećom dokumentaciom.
Izveštaji će se podnositi putem web linka http://www.acas.rs/awf/#/login prijavom na korisnički nalog dobijen od Agencije putem imejla, unosom podataka u web formi, a prema Uputstvu koje je objavljeno na web sajtu Agencije za borbu protiv korupcije (www.acas.rs), uputstva i smernice, Uputstvo – ACAS Web forme obrazaca – Obrasci koje podnose politički subjekti.