Обавештење за одговорне субјекте Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за њено спровођење

Забрана коришћења јавних ресурса и јавних функција у сврху изборне кампање
07/02/2014
Саопштење за јавност поводом недозвољеног утицаја на в.д. директора Агенције за приватизацију
10/06/2014

Обавештење за одговорне субјекте Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за њено спровођење

print

Агенција подсећа одговорне субјекте да рок за подношење следећег кварталног извештаја о спровођењу Стратегије и Акционог плана истиче 15. јула 2014. године и треба да обухвати период од 1. априла до 30. јуна. Одговорни субјекти треба да извештавање наставе на исти начин, на основу Смерница за извештавање о спровођењу и вршење надзора над спровођењем Стратегије и Акционог плана и кроз попуњавање предложеног формулара за сваку реализовану активност. Ове документе можете преузети овде.

Одговорни субјекти не треба да понављају информације ни доказе достављене у оквиру претходног извештаја, односно треба да у формуларе уносе само мере које су предузете од 1. априла до 30. јуна 2014. године, а да уколико у овом периоду нису предузели активности усмерене на реализацију обавеза из стратешких докумената, то само нагласе у извештају. На овај начин ће Агенцији бити значајно олакшан надзор над применом Стратегије и Акционог плана.

Агенција такође подсећа одговорне субјекте да одговоре Министарства правде и државне управе на листу питања о недоумицама у појединим деловима Акционог плана могу прочитати овде. Наиме, Агенција је у поступку надзора над спровођењем нових стратешких докумената у области борбе против корупције уочила делове Акционог плана који су подложни могућностима различитог тумачења, због чега се могу јавити недоумице, како у процесу примене ових докумената од стране одговорних субјеката, тако и у процесу праћења њихове примене, односно давања оцене њихове испуњености од стране Агенције. У складу с тим, Агенција је Министарству правде и државне управе упутила листу питања с овим недоумицама, како би се могућности за различита тумачења у процесу примене и надзора отклониле.