Obaveštenje za javne funkcionere

U toku je IV konkurs za stažiranje u Agenciji
13/12/2011
DSCN1053
Dodela sertifikata stažistima
05/12/2013

Obaveštenje za javne funkcionere

print

Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava sva lica koja su nakon održanih izbora maja 2012. godine stekla svojstvo javnih funkcionera u smislu odredbe člana 2 stav 1. alineja 2. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a nameravaju da stupe i na drugu javnu funkciju, da su dužna da najkasnije u roku od 3 dana nakon izbora, postavljenja ili imenovanja, Agenciji podnesu zahtev za dobijanje saglasnosti za vršenje druge javne funkcije. (Član 28. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije)

Agencija, takođe, podseća javne funkcionere kojima je javna funkcija prestala, a nameravaju da zasnuju radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licima, preduzetnicima ili međunarodnim organizacijama koje obavljaju delatnost u vezi sa funkcijama koje su vršili, da su dužni da pre zasnivanja radnog odnosa ili poslovne saradnje Agenciji podnesu zahtev za dobijanje saglasnosti. (Član 38. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije)