Обавештење за јавне функционере

У току је IV конкурс за стажирање у Агенцији
13/12/2011
DSCN1053
Додела сертификата стажистима
05/12/2013

Обавештење за јавне функционере

print

Агенција за борбу против корупције обавештава сва лица која су након одржаних избора маја 2012. године стекла својство јавних функционера у смислу одредбе члана 2 став 1. алинеја 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције, а намеравају да ступе и на другу јавну функцију, да су дужна да најкасније у року од 3 дана након избора, постављења или именовања, Агенцији поднесу захтев за добијање сагласности за вршење друге јавне функције. (Члан 28. Закона о Агенцији за борбу против корупције)

Агенција, такође, подсећа јавне функционере којима је јавна функција престала, а намеравају да заснују радни однос, односно пословну сарадњу са правним лицима, предузетницима или међународним организацијама које обављају делатност у вези са функцијама које су вршили, да су дужни да пре заснивања радног односа или пословне сарадње Агенцији поднесу захтев за добијање сагласности. (Члан 38. Закона о Агенцији за борбу против корупције)