Обавештење политичким субјектима о подношењу Годишњег извештаја о финансирању до 30. априла 2022. године

Позив за другу обуку за лобисту
15/04/2022
Ванредно пријављивање имовине и прихода
05/05/2022

Обавештење политичким субјектима о подношењу Годишњег извештаја о финансирању до 30. априла 2022. године

print
Агенција за спречавање корупције обавештава политичке субјекте који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке да је, у складу са одредбом члана 28. став 1. Закона о финансирању политичких активности, рок за подношење годишњег извештаја о финансирању за 2021. годину, који садржи и податке о прилозима и имовини, уз претходно прибављено мишљење овлашћеног ревизора, до 30. априла 2022. године.

Од обавезе подношења мишљења овлашћеног ревизора изузимају се регистроване политичке странке  и групе грађана  које у години за коју подносе годишњи извештај о финансирању имају прилив или одлив средстава по рачунима чији износ не прелази једну просечну нето зараду.

Годишњи извeштај о финансирању политичког субјекта се обавезно подноси преко система за електронско подношење извештаја (веб форма обрасца) и у писаној форми (штампањем електронског обрасца).

Извештаји се подносе путем веб линка http://www.acas.rs/awf/#/login пријавом на кориснички налог добијен од Агенције путем имејла, уносом података у веб форми.

Позивају се политички субјекти који још увек немају кориснички налог да доставе Агенцији на мејл finansiranje.ps@acas.rs следеће податке: 1) назив политичког субјекта; 2) имејл адресу; 3) име и презиме овлашћеног лица и број телефона; 4) место и адресу политичког субјекта и 5) веб сајт политичког субјекта.