Обавештење политичким субјектима

Представници Агенције на годишњем заседању ОЕБС
19/10/2021
Обука за лобисту
20/10/2021

Обавештење политичким субјектима

print
Избори за одборнике Скупштине општине Мионица и Неготин одржани су 17. октобра 2021. године.

Сходно члану 29. Закона о финансирању политичких активности, политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи имају обавезу да Агенцији за спречавање корупције поднесу извештаје о трошковима изборних кампања, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора.

Агенција подсећа све политичке субјекте да извештај о трошковима изборне кампање треба да садржи све податке о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава из јавних и приватних извора.

Рок за подношење извештаја политичких субјеката о трошковима изборне кампање за одборнике Скупштине општине Мионица и Неготин истиче 17. новембра 2021. године.